<== previous
portfolio
next ==>    

Rock House, graphite on paper, 12" x 16", 2008.

Detail: